O mesmo féretro...

Pódense enterrar dúas persoas que falezan en data e hora moi próximas empregando unha mesma tumba? Daniel Paz O Decreto 151/2014, de 20 de novembro, de Sanidade Mortuoria de Galicia establece no...

Traslado de...

Existe algunha limitación para que unha persoa que faleza en Galicia poida ser enterrada en Madrid porque ten alí a súa familia? O traslado de cadáveres no noso ámbito está suxeito ás...

Os tres obxectos...

Que cousas se adoitan introducir no féretro para acompañar a un cadáver? Paula Arias Aínda que o certo é que o costume de incluír obxectos nas tumbas é cada vez menos frecuente, hai tres tipos...

Dereito ao...

Podo pedir que unha rede social elimine a conta dun familiar que faleceu hai uns meses? Saúl Díaz A Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais recoñece esta...