De onde vén a...

Por que tradicionalmente os cadáveres se soterraban a unha distancia considerable da superficie? Paulo Arias Esta tradición funeraria está documentada xa dende hai uns 400 anos, aínda que cando...