Declaración da renda dunha persoa falecida: co fin da vida, fin das obrigas?

É obrigatorio facer a declaración da renda dun familiar falecido ou esa obriga desaparece ao morrer? Antonio García

En conta do que moita xente pensa, as obrigas tributarias non desaparecen de xeito inmediato tras a morte de alguén. Deste xeito, as persoas herdeiras están obrigadas a presentar a declaración da renda do defunto sempre e cando este obtivera uns ingresos que superen os límites establecidos na obriga de realizar este trámite.

Ademais, cómpre ter en conta que a declaración da persoa falecida debe realizarse en modalidade individual, de xeito que queda excluída da tributación conxunta á que poden acollerse os integrantes dunha unidade familiar, coa única excepción daquelas defuncións rexistradas o día 31 de decembro (neste caso si se pode presentar unha declaración conxunta na que se inclúa tamén a quen morreu).

En canto aos prazos para este suposto, son comúns aos da poboación: así, en 2023 temos ata o 30 de xuño para a declaración do exercicio 2022. O que si cambia é o modo de presentalo de xeito electrónico, xa que os herdeiros non poderán empregar o certificado electrónico ou a Cl@ve PIN da persoa falecida, dado que ambos quedan inhabilitados logo do pasamento.

No caso de que a declaración da renda saia a devolver, as persoas herdeiras deben pedir o ingreso do diñeiro coa presentación dunha solicitude de pagamento, ben por internet ou ben nun rexistro presencial. Para facelo pódense apoiar no Modelo H-100 que a Axencia Tributaria pon á súa disposición na web.

Ademais, deben achegar o certificado de defunción, o libro de familia completo, o certificado do Rexistro de últimas vontades e o testamento (se figura no certificado), ademais dun certificado bancario de titularidade da conta a nome dos herdeiros que van cobrar a devolución. Se o importe da devolución é superior aos 2000 euros, hai que engadir tamén o xustificante de ter declarado o importe da devolución no imposto de Sucesións e Doazóns (é dicir, ter cumplimentado o modelo D650). Mentres non se achegue toda esta documentación, ese diñeiro queda retido.

Otras noticias

Próxima apertura

Próxima apertura

CompartirFacebookTwitterLinkedin

El duelo

El duelo

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. En el duelo se...

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo es el transcurso del proceso desde que se produce la pérdida...

La Eutanasia

La Eutanasia

La Eutanasia está ligada al desarrollo de la medicina moderna. Para parte de la...

Nuestro inconsciente y la...

Nuestro inconsciente y la...

El filósofo Mario Bunge dice “la muerte no es un misterio para quien sepa algo de...

Testamento vital

Testamento vital

El testamento vital, es un documento de voluntades anticipadas por el que un ciudadano,...