Testamento ológrafo: a súa validez no noso ordenamento xurídico

Estes días, a raíz do caso de Ana Obregón, fálase moito do testamento ológrafo. En que consiste exactamente? Berta Díez

O testamento ológrafo é aquel no que a persoa testadora escribe a man as súas últimas vontades. É unha fórmula recollida no artigo 688 do noso Código Civil, o que lle outorga validez sempre e cando se cumpran unha serie de requisitos: que quen o redacte sexa maior de idade, que se reflicta claramente o día, mes e ano no que se escribiu, e tamén que se poida verificar que as emendas ou ‘tachóns’ que conteña foron feitos pola persoa testadora (para iso, debe validar a autenticidade destes cambios coa súa sinatura).

Aínda así, esta alternativa non significa que non sexa precisa a intervención dun notario. Ao contrario: a figura deste profesional é clave, xa que é a el a quen debe dirixirse a persoa que teña no seu poder un testamento ológrafo, un trámite para o que ten un prazo de dez días dende o momento no que sexa coñecedora da defunción.

A partir dese intre, preséntanse testemuñas que certifican a autenticidade do testamento e o notario emite a súa acta pechando todo o proceso, que debe completarse sempre nun máximo de cinco anos dende o momento da morte da persoa testadora.

Otras noticias

Próxima apertura

Próxima apertura

CompartirFacebookTwitterLinkedin

El duelo

El duelo

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. En el duelo se...

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo es el transcurso del proceso desde que se produce la pérdida...

La Eutanasia

La Eutanasia

La Eutanasia está ligada al desarrollo de la medicina moderna. Para parte de la...

Nuestro inconsciente y la...

Nuestro inconsciente y la...

El filósofo Mario Bunge dice “la muerte no es un misterio para quien sepa algo de...

Testamento vital

Testamento vital

El testamento vital, es un documento de voluntades anticipadas por el que un ciudadano,...