Contas...

En que consiste a opción de ‘contas conmemorativas’ que ofrecen algunhas plataformas coma Facebook? Paula García Os perfís conmemorativos supoñen un espazo para que os seres queridos da...

O concepto de...

A ollos da xustiza española, é o mesmo un aborto ca unha persoa recén nacida que morre logo do parto? Raúl Díaz O Ministerio de Xustiza español distingue claramente entre as dúas...

Incineración vs....

Cando se elixe a cremación como destino final dun cadáver é posible axilizar o tempo para a cerimonia de despedida? Paula García A diferenza do que algunha xente pensa, o feito de escoller entre...

O mesmo féretro...

Pódense enterrar dúas persoas que falezan en data e hora moi próximas empregando unha mesma tumba? Daniel Paz O Decreto 151/2014, de 20 de novembro, de Sanidade Mortuoria de Galicia establece no...

Traslado de...

Existe algunha limitación para que unha persoa que faleza en Galicia poida ser enterrada en Madrid porque ten alí a súa familia? O traslado de cadáveres no noso ámbito está suxeito ás...

Os tres obxectos...

Que cousas se adoitan introducir no féretro para acompañar a un cadáver? Paula Arias Aínda que o certo é que o costume de incluír obxectos nas tumbas é cada vez menos frecuente, hai tres tipos...

Dereito ao...

Podo pedir que unha rede social elimine a conta dun familiar que faleceu hai uns meses? Saúl Díaz A Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais recoñece esta...

O negro como cor do...

Por que se emprega a cor negra para expresar o loito polo falecemento dunha persoa? Raúl García A vinculación da cor negra coa morte é unha tradición que mesmo chegou a ser unha obriga legal...

Volume e peso das...

Existe unha correlación directa entre as dimensións que ten unha persoa e o peso das cinzas que queda logo da súa incineración? Ana Díaz En termos xerais, as cinzas correspondentes a un cadáver...