O mesmo féretro con dous cadáveres: restricións que establece a lei

Pódense enterrar dúas persoas que falezan en data e hora moi próximas empregando unha mesma tumba? Daniel Paz

O Decreto 151/2014, de 20 de novembro, de Sanidade Mortuoria de Galicia establece no epígrafe 3 do seu artigo 21 o seguinte: “o féretro deberá conter exclusivamente o cadáver que se vai inhumar, non podendo depositarse dous ou máis no mesmo féretro”, con dúas excepcións que recolle explicitamente.

Por unha banda, o caso de nais e neonatos falecidos ambos os dous no momento do parto; e, pola outra, no suposto de “sucesos con vítimas múltiples ou situacións epidemiolóxicas excepcionais”.

En calquera caso, o certo é que é pouco frecuente que se produza unha situación coma esta de que unha familia teña ao mesmo tempo dúas persoas que enterrar de xeito simultáneo. E, no caso de darse, en moitas ocasións prefiren que cada cadáver sexa conservado por separado para, deste xeito, poder renderlle os recoñecementos que se desexen de xeito específico. Por exemplo, no caso dun accidente de tráfico no que falezan as dúas persoas do matrimonio, os seus familiares poden elixir que teñan cadansúa sepultura para recibir flores ou outras homenaxes.

Otras noticias

Próxima apertura

Próxima apertura

CompartirFacebookTwitterLinkedin

El duelo

El duelo

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. En el duelo se...

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo es el transcurso del proceso desde que se produce la pérdida...

La Eutanasia

La Eutanasia

La Eutanasia está ligada al desarrollo de la medicina moderna. Para parte de la...

Nuestro inconsciente y la...

Nuestro inconsciente y la...

El filósofo Mario Bunge dice “la muerte no es un misterio para quien sepa algo de...

Testamento vital

Testamento vital

El testamento vital, es un documento de voluntades anticipadas por el que un ciudadano,...