Traslado de cadáveres entre comunidades autónomas: é posible?

Existe algunha limitación para que unha persoa que faleza en Galicia poida ser enterrada en Madrid porque ten alí a súa familia?

O traslado de cadáveres no noso ámbito está suxeito ás condicións que marca o Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Galicia. En concreto, a norma actualmente en vigor establece que para esta clase de situacións, cómpre dispoñer da licenza de enterramento e da autorización da Consellería de Sanidade.

Este permiso ten que ir acompañado dunha acta de conservación temporal transitoria ou de embalsamamento, segundo as horas que vaia tardar en ser enterrado o corpo e tamén en función das obrigas particulares da comunidade autónoma de destino do cadáver. Ademais, esíxense certos requisitos para a viaxe, coma unha caixa cun contedor interior autorizado e un filtro depurador. Sobre todos estes aspectos asesoramos e acompañamos en empresas coma a nosa.

Pola contra, para o caso do traslado dos restos dunha incineración feita en Galicia só se esixe o seu debido almacenamento nunha urna axeitada e contar coa documentación necesaria, sobre todo o certificado de cinsas.

Otras noticias

Próxima apertura

Próxima apertura

CompartirFacebookTwitterLinkedin

El duelo

El duelo

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. En el duelo se...

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo

La elaboración del duelo es el transcurso del proceso desde que se produce la pérdida...

La Eutanasia

La Eutanasia

La Eutanasia está ligada al desarrollo de la medicina moderna. Para parte de la...

Nuestro inconsciente y la...

Nuestro inconsciente y la...

El filósofo Mario Bunge dice “la muerte no es un misterio para quien sepa algo de...

Testamento vital

Testamento vital

El testamento vital, es un documento de voluntades anticipadas por el que un ciudadano,...